SEM و SEO

SEM و SEO : از تقابل تا دوستی

داستان تقابل SEM و SEO از اینجا آغاز می شود که موتورهای جستجو مانند Google دو نوع جستجو را در صفحه نتایج خود قرار دادند: پرداخت شده (تبلیغاتی). ارگانیک. نتایج تبلیغاتی یا همان پرداخت شده زمانی وارد نتایج SERP گوگل ... ادامه مطلب
قیمت سئوسفارش سئوتماس با سئواینجا