چگالی کلمه کلیدی

چگالی کلمات کلیدی

مفهوم چگالی کلمات کلیدی یا Keyword Density در سئو

یکی از معیارها و فاکتورهایی که در متن آماده شده برای سئو کردن سایت مورد بررسی قرار می گیرد، چگالی کلمات کلیدی یا تراکم کلمات کلیدی است. منظور از کلمه کلیدی، عبارت یا کلمه ای است که کاربران در موتورهای ... ادامه مطلب
قیمت سئوسفارش سئوتماس با سئواینجا