الگوریتم پاندا

الگوریتم پاندا گوگل

الگوریتم پاندا گوگل چیست؟

آیا هر محتوایی لیاقت حضور در صفحه‌ی اول گوگل را دارد؟ خیر! اما تا پیش از اینکه الگوریتم پاندا طراحی شود، محتواهای بی کیفیتْ صفحه‌ی نخست نتایج جستجو را به اشغال خود درآورده بودند. شاید شما هم تجربه کرده باشید ... ادامه مطلب
قیمت سئوسفارش سئوتماس با سئواینجا